Kansojenherra Oikealla ja oikeassa - Kansallisliberaalia pohdintaa

Naiskiintiöt ovat syrjintää

  • Ote Annika Lapintien poliittisesta ohjelmasta
    Ote Annika Lapintien poliittisesta ohjelmasta

Kun Finnairin johtoportaan bonuksista noussut kohu on alkanut rauhoittumaan, voimme keskittyä kohun kannalta mielenkiintoisimpaan osaan, esitettyihin ratkaisuihin. Annika Lapintien mielestä paras keino ehkäistä vallan väärinkäyttöä on soveltaa valtioyhtiöiden hallitukseen naiskiintiöitä, joiden ansiosta naisten määrä nostettaisiin vähintään 40 prosenttiin.  Lapintien haaskalle iskeminen edustaa perivasemmistolaista opportunismia, jota saatiin nähdä viimeksi Norjan aseellisen joukkomurhan jälkeisinä aikoina, jolloin Suomen poliittinen vasemmisto hyökkäsi "vihapuhetta" ja kansalaisten aseenkanto-oikeutta vastaan.

En jaksa uskoa, että Lapintie todella näkisi naiskiintiöiden estävän vallan väärinkäyttöä (Finnairin bonuslistoilla oli todennäköisesti myös naisia) tai murtavan perinteistä "maan tapaa", jossa poliittiset päätökset tehdään mielummin saunailloissa kuin julkisesti päivänvalossa, tilaisuus oli vain liian hyvä jättää käyttämättä.  Ajatus sukupuolen perusteella muodostetusta yhtiöhallituksesta sai puoluerajat ylittävän kannatuksen myös KD:n puolelta, ainakin Maria Rajakarin muodossa. Feministisen oikeustajun mukaan parhaiten sukupuolten välistä tasa-arvoa edustaisi selvästi hallitus, jonka jäsenistä 100% olisi naisia.

Lapintie muistaa toki mainita Norjan, jota voidaan pitää naiskiintiöiden edelläkävijänä. Vuonna 2003 maan konservatiivipuolue Ansgar Gabrielsenin johdolla määräsi julkisesti listautuneiden pörssiyhtiöiden hallitukseen 40% sukupuolikiintiöt, joiden tarkoitus oli kannustaa naisten siirtymistä johtopaikoille. Vaikka Norja omaa pitkän perinteen sukupuolipohjaisista kiintiöistä (esim.nuorisovaltuustot, ministeriöiden miehitys), herätti uusi laki myös paljon soraääniä sen aiheuttamien taloudellisten haittojen vuoksi. Yritykset, joiden naisten määrä lisääntyi yli kymmenellä prosenttiyksiköllä menettivät melkein viidenneksen markkina-arvostaan. Syynä oli todennäköisimmin sukupuolikiintiölain aikaansaama hallituskokoonpanojen nopea muutos, joka toi paljon kokemattomia ihmisiä päättäviin elimiin. Yrityksistä, joissa kaikki hallituksen jäsenet olivat miehiä, lähes puolet vetäytyi pörssistä.

 Kiintiöt ovat kaikin puolin tehoton ja syrjivä tapa pyrkiä tasavertaisuuteen, sillä ne antavat kohtuutonta etua ihmisten synnynnäisten ominaisuuksien perusteella ja syrjivät pätevämpiä, suosimisen ulkopuolisia viiteryhmän edustajia. Yhdysvalloissa positiivinen erityiskohtelu (affirmative action) on monissa asioissa Suomea edellä, sillä ensimmäiset suosimiseen pohjautuvat säädökset tehtiin v. 1964 kansalaisjulistuksessa, jossa määrättiin viisi erikseen suojeltavaa "luokkaa". Syrjinnältä suojattaviin luokkiin laskettiin henkilön ihonväri, rotu, sukupuoli, uskonto tai etninen tausta, joiden perusteella on sallittavaa suorittaa positiivista erityiskohtelua halutun päämäärän saavuttamiseksi.

Kansalaisjulistuksen takapiruna toiminut presidentti Lyndon Johnson oli myös direktiivien 11246 ja 11375 taustalla, joiden velvoittamana yli 50 työntekijän yrityksen tulee omata oma "tasa-arvosuunnitelma" ja pyrkiä suosimaan rodulliseen tai sukupuoliseen vähemmistöön kuuluvia työntekijöitä valintaprosessissa. Tämä on aiheuttanut Yhdysvaltalaisissa yrityksissä ulkokultaisuutta ja tarpeetonta mielistelyä, sillä syrjintään ja seksuaaliseen ahdisteluun puututaan hanakasti. Pahimmissa tapauksissa yritykset ovat joutuneet maksamaan miljoonien dollarien korvauksia ihmisille, jotka ovat tunteneet olevansa syrjittyjä.

Uskonkiihkoisen suosimisen vaikutus työilmapiiriin on todennäköisesti hyvin halvaannuttava. Eräs tarina yrityksen sisältä kerrotaan Keoni Galtin toimittamassa artikkelissa "Tasa-arvo", jossa kuvataan Havaijilaisen insinöörifirman siirtymistä "Yhtäläisten mahdollisuuksien" politiikkaan. Galtin työpaikkaa oltiin painostettu palkkaamaan joukko uusia naispuoleisia työntekijöitä tasa-arvon nimissä, tai yritys joutuisi maksamaan sakkoja. Katkeroitunut kirjoittaja huomasi työtehtävien jakaantuneen selvästi "miesten töihin" ja "naisten töihin", joissa miesten tehtävät olivat tapaturma-alttiita ja fyysisesti raskaita, naisten toimiessa apulaisina ja siivoustehtävissä, palkan ollessa kuitenkin kummallekkin osapuolelle sama. Yrityksen vähentäessä tuntuvasti työvoimaa, yhtään naista ei uskallettu irtisanoa. Tässä tilanteessa kärsivät niin miehet kuin naiset, ensimmäisten tuntiessa olonsa riistetyksi, jälkimmäisten menettäessä täysin kunnioituksensa julkisen liturgian ulkopuolella.

Kiintiöt eivät Yhdysvalloissa rajoitu siis pelkästään sukupuoleen, vaan niitä sovelletaan myös etnisin perustein. Parhaiten etnisten ryhmien erityiskohtelu näkyy Yhdysvaltain koululaitoksessa, jossa älykkyydessä esiintyviä eroja pyritään kompensoimaan "tasa-arvoistavilla" suhdeluvuilla. Sosiologit Thomas J. Espenshade ja Chang Y. Chung vertailivat positiivisen erityiskohtelun vaikutusta kolmen eri yliopiston antamiin pisteytyksiin SAT-lähtötasotestissä (vastaa Suomen ylioppilaskirjoituksia) saaden tulokseksi:

  • Mustat: +230
  • Latinot: +185
  • Aasialaiset: –50

Tarkoittaen sitä, että aasialaiset saivat 50 hakupistettä vähemmän rotunsa takia, mustat opiskelijat taasen 230 pistettä lisää, kokeen enimmäispisteiden ollessa 1600. Espenshade ja tutkija Alexandria Radford tutkivat v.1997 korkeakoulutukseen pyrkineitä nuoria, ja huomasivat, että aasialaisperäisen oppilaan tuli saada 1550 pistettä SAT-kokeesta omatakseen yhtä suuren todennäköisyyden parhaimpiin yksityisyliopistoihin kuin mustalla, jolla oli 1100 lähtöpistettä. Valkoiset olivat kolme kertaa, latinot kuusi kertaa ja mustat yli 15 kertaa todennäköisempiä kouluun hyväksyttäviä kuin aasialaistaustaiset henkilöt. Hyvästä koulumenestyksestä saa siis selvästi kärsiä.

Kiintiöt ovat myös ristiriitaisia tasa-arvon ihanteen kanssa, koska kiintiön soveltaminen tarkoittaa samaa, kuin julistautuminen heikommaksi osapuoleksi, joka ei pärjää itsenäisesti ilman synnynnäisiin ominaisuuksiin sidottuja kiintiöitä. Naisille jää sukupuolikiintiöiden osalta kaksi vaihtoehtoa:

  1. Naiset vaativat kiintiöitä sanoen olevansa heikommassa asemassa mitä miehet, jolloin sukupuolten välisestä tasavertaisuudesta on turha puhua.
  2. Naiset omaksuvat sukupuolten välisen tasa-arvon ihanteen, jolloin he eivät voi vaatia kiintiöitä.

Kumman sinä valitsisit?

____

Tuukka Kuru

EP

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Mikael Tuntematon

Naulankantaan suorastaan tämä kirjoitus. Olen täysin samaa mieltä kiintiöiden järjettömyydestä. Tasa-arvon ja älyllisen rehellisyyden nimissä haluaisin sitten näiden sukupuolikiintiöiden ulottuvan - jos sellaisia väkipakolla tungetaan - myös ase/siviilipalvelukseen.

Valtion taholta tuleva puuttuminen pörssiyhtiöiden hallituskokoonpanoihin on muutenkin ongelmallinen perustuslaissa suojatun omaisuudensuojan kannalta. Jos taho x:llä (pörssiyhtiö osakkeenomistajineen) on paljon omaisuutta, joka on hankittu täysin valtion vaikutuksesta riippumatta, miksi hitossa valtiolla pitäisi olla oikeus päättää, miten tätä omaisuutta hallitaan, kun valtio voi jo nyt veroilla ottaa osansa tästä omaisuudesta? Toisaalta tämän argumentin käytännön arvo on aika nollatasoa, sillä Suomessa - etenkin tällä hetkellä - tykätään asettaa "yhteinen hyvä" perusoikeuksien edelle.

Toisaalta suuryrityksillä, listattuja tai eivät, on niiden koosta johtuen ikäviäkin vaikutuksia. Räikein mieleen tuleva epäkohta patenttijärjestelmän suuryrityksiä suosiva ja teknistä kehitystä lamauttava luonne. Mutta tämä meneekin jo ohi aiheen. Pointti tuli varmaan selväksi.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Kiitos palautteesta!

Ehkä viimeistään tässä vaiheessa huomataan että feminismissä on kyse etuoikeuksista, ei tasavertaisuudesta.

Dari-anne Suomalainen

Kysymys onkin perimmältään tasapainosta, ei tasa- arvosta.

Henri Mommo

Mitä on sukupuolten välinen tasapaino?

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Sukupuolten välinen tasapaino taitaa olla "todellisen tasa-arvon" ylempi muoto.

Kullervo Niittymaa

Samaa mieltä. Luomalla sukupuolikiintiöitä ammutaan Suomineitoa jalkaan ja tästä kärsimme kaikki.

Käyttäjän husaari57 kuva
Harri Saari

Feministit hakevat yleensä oikeuksien tasa-arvoa. Harvemmin velvollisuuksien.

Käyttäjän jou kuva
Juhani Slim

Hyvä kirjoitus.

Kiintiöt ovat kaiken epätasarvoisuuden, syrjinnän sekä kollektiivisen ihmisten ryhmiin ulkoisten ominaisuuksien perusteella jaottelemisen huippu.

Jos kiintiöitä kannatava ajattelee, että naiset, homot, mustat lappilaiset tai mikä tahansa hänen mielestään kollektiivisesti kaltoin kohdeltu ryhmä ansaitsee suosimista lainsäädännön avulla. Sisällytää hän ajatusmalliinsa samalla ajatuksen siitä, että naiset, homot, mustat tai lappilaiset ovat ihmisinä heikompia vähälahjaisempia tai muuten vain onnettomia raukkoja jotka eivät ryhmänsä edustajina voi pärjätä ilman, että lainsäädännöllisesti pukatan heille lisävauhtia.

Ei ole olemassa naisten, homojen tai mustien oikeuksia. Kaikilla ihmisillä on oltava samat oikeudet ja velvollisuudet lain edessä.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Juurikin näin.

"Kollektiivinen hyvä" tarkoittaa suomeksi sitä että yksi päättää ja muut mahdollistavat.

j.olavi heikkinen

kiintiöt ovat vähän raaka tapa edistää tosiasiallista tasa-arvoa, onneksi elinkeinoelämän keskusliitto ( riistokapitalistien etujärjestö ) on oma-alotteisesti alkanut suositella jäsenjärjestöilleen naisten mentorointia johtajiksi. lakisääteisillä kiintiöillä uhkaaminen siis tehoaa.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Vähän samalla tavalla kuin apartheid on vähän raaka tapa edistää hyviä naapurisuhteita.

Tapio Vehmaskoski

Puuhastelua sanoisin. Ei sukupuoli ole olennainen asia valittaessa ihmisiä muussa kuin avioliittomielessä.

Seppo Hildén

"Annika Lapintien mielestä paras keino ehkäistä vallan väärinkäyttöä on soveltaa valtioyhtiöiden hallitukseen naiskiintiöitä, joiden ansiosta naisten määrä nostettaisiin vähintään 40 prosenttiin"

Johan tuosta naiskiintiöstä vallankäytössä on vuosituhannen kokemukset pienemmässä mittakaavassa. Avioliitossa on yleensä 50 prosenttisesti toinen osapuoli nainen, ja miten on vallankäytön laita kotona.

Niinpä, päätösvalta on naisilla ja päätökset vaihtelee naisen mielialojen mukaan. Jos sama meno pitää tuoda yrityksiinkin niin tietäähän sen miten siinä käy.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Hetkinen, nyt olen vähän sekaisin. En tiedä syyllistytkö nyt joko "sovinistiseen stereotypiaan" vai "feminiinisyyden kauneimpien piirteiden" halventamiseen.

Saiko nainen olla nainen vai pitikö miehen olla nainen.

Ota näistä nyt selvää.

Seppo Hildén

Tuukka, ymmärrät kun meet naimisiin.

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen

Naiskiintiöiden turmiollisesta vaikutuksesta on saatu jo esinäyttöä. Ministeri Hautala erotti Finnairin hallintoneuvoston, joka antoi siunauksensa palkkioille. Hän erotti siis 2 miestä ja 3 naista. Toki julkisuudessa on annettu ymmärtää, että hän erotti 3 miestä, mutta se on muunnettua totuutta. Yksi mieshän ilmoitti jo ennen ministeriä, että hän eroaa, niinpä juridisesti sopimuksen irtisanonutta ei enää voi erottaa. Hallintoneuvoston jäsen ei ole työsuhteessa, vaan sopimussuhteessa. En tosin tiedä, voiko työntekijääkään enää irtisanoa, jos tämä on jo ehtinyt ilmoittaa irtisanoutuvansa?

Finnairin avainhenkilöiden kannustusjärjestelmästä on tietoa netissäkin:

http://www.finnairgroup.com/sijoittajat/sijoittaja...

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Hienoa että omaat tarkempaa tietoa asiasta, en selvästi mutuillut turhia.
Niin kauan kuin osaamista ei vaadita, sitä ei myöskään anneta.

Käyttäjän AnuPauliinaHiekkaranta kuva
Anu Hiekkaranta

Erittäin lyhytkatseinen puheenvuoro. Korkeammasta perspektiivistä nämä kiintiöt ovat olemassa eivät huomisen eduksi eivätkä yhden ihmisryhmän eduksi vaan laajemman mittakaavan demokraattisen tasa-arvon ja ekalitaarisemman yhteiskunnan saavuttamisen vuoksi. Eikö se ole tärkeämpää kuin imidieetti tuloskasvu? En tiedä olenko ainut, mutta ottaen huomioon että tähän mennessä puheenvuoroasi kompanneet ovat kaikki miehiä, en voi olla huomauttamatta miten sovinistinen sävy minun korvaani kaikuu. Suomessa unohdetaan niin uskomattoman helposti miten pitkän tien naiset ovat kulkeneet ja miten käsittämättömän pitkä matka on kuljettavan, eteenkin universaalista näkökulmasta. Suomi on eräs maailman tasa-arvoisimpia maita, erityisesti sukupuolten tasa-arvoa tarkasteltaessa. Miten ajattelet meidän päässeen näin pitkälle? Vai pitäisikö mennä takaperin? Mielestäni on aivan loistava asia, että tasa-arvo saavutetaan Suomessa vielä jonakin päivänä. Sinun teesisi: "Nyt ollaan menty liian pitkälle, tasa-arvo agendansta enemmän haittaa kuin hyötyä." Tämä on juuri sitä lyhykatseisuutta johon viittaan. Tasa-arvo agenda on hyödyllinen pitkällä tähtäimellä - en voi sanoin kuvailla kuinka vähän minua, tai selvästi myöskään valtion korkeimpiä päättäjiä, liikuttaa tasa-arvo-säädösten aiheuttama hetkellinen yritystappio. Liikut jokseenkin vaarallisilla vesillä - Suomessa tällaiset puheenvuorot eivät saa samanlaista keskustelua aikaan, kuin esimerkiksi USA:ssa. Mistä se johtuu? Suomalainen sukupuolirasismi ei ole mikään uusi ideologia, mutta koko ajan vähemmän poliittisesti suosittu sellainen - koska naiset nousevat ylemmäs ja ylemmäs, kääk, kohta jo miesten korkeudelle.
Tämä 'Miten käy enemmistön?' keskustelu on ehkä tämän sukupolven turhin poliittinen virsi. Enemmistö nauttii parasta asemaa. Mitä jos kaikki nauttisivat lopulta yhtälaista asemaa? Ymmärrätköhän, että affirmative action etc ovat olemassa juuri sen vuoksi, jotta jonakin päivänä eläisimme maailmassa, jossa vastaava lainsäädäntö ei ole tarpeen. Et varmaankaan ole eri mieltä siitä, että sellainen maailma on mahdollinen - onhan kuitenkin fakta, että kaikki ihmiset ovat syntyessään yhtä arvokkaita ja kyvykkäitä sukupuoleen tai rotuun katsomatta, eikö niin? Tämä "lahjakkaita valkoisia syrjitään" väite kyllä kalskahtaa. Lahjakkaat valkoiset johtavat maailmaa, ystävä hyvä, lahjakkaat valkoiset eivät tarvitse erityispolitiikkaa tai empatiaa. Tottakai, aina löytyy yksittäisiä tapauksia joissa epä-arviointeja tapahtuu - mutta nämä ovat yksittäisiä tapauksia, eikä niiden vuoksi tarvitse muuttaa koko järjestelmää! Tässä on kyse juuri siitä, että takapakkeja tapahtuu, mutta tärkeämpää on se, että nämä muutamat takapakit ovat sen arvoisia!

Suosittelen sinua ottamaan paremmin selvää myös siitä mistä nämä USA:ssa todetut ns. älykkyyserot johtuvat. Tummaihoiset ja latinot ovat valtavat paljon huonommassa sosioekonomisessa asemassa: heillä ei ole mahdollisuuksia sijainnin, varallisuuden sekä instituutionalisoidun rasismin vuoksi saada parasta mahdollista koulutusta tai muita sosiaalipoliittisia palveluita esikoulusta yliopistoon, he ovat kaikilla asteilla epäedullisessa asemessa, eivätkä vähiten taloudellisten syiden vuoksi. Koulujen sijainnit, varat, opettajien pätevyys jne vaikuttavat valtavan paljon oppilaan tulevaan koulumenestykseen. Jos näistä edelleen valtaosaa vähemmistöjä koskevista takapakeista huolimatta joku saavuttaa saman keskiarvon kuin tyypillinen valkoinen oppilas - en näe mitään väärää siinä että hänet asetetaan etusijalle. USA:n koulutus järjestelmä on erittäin epätasa-arvoinen - ei mitään sellaista mitä suomalainen voisi Suomesta käsin edes käsittää.

"Kiintiöt ovat myös ristiriitaisia tasa-arvon ihanteen kanssa, koska kiintiön soveltaminen tarkoittaa samaa, kuin julistautuminen heikommaksi osapuoleksi, joka ei pärjää itsenäisesti ilman synnynnäisiin ominaisuuksiin sidottuja kiintiöitä."

Väärin. Kiintiöt eivät todellakaan tarkoita julistautumista, eivätkä julistamista heikommaksi sukupuoleksi (tai tässä tapauksessa myöskään roduksi). Päinvastoin. Kiintiöt tarkoittavat sitä että poliittiset vallanpitäjät ja instituutiot tunnustavat historiallisesti pitkälle jountuvan syrjinnän vielä tänäkin päivänä (paljon paljon enemmän kuin suomalaiset haluavat tai tietävät muistaa!) kaikuvan vaikutuksen - etniset vähemmistöt ja naiset ovat edelleen heikommassa asemassa, koska satoja ja jopa tuhansia vuosia jatkuneen syrjinnän vaikutukset eivät korjaannu muutamissa vuosikymmenissä! Naiset eivät ole miesten kanssa tasa-arvoisessa asemassa tällä hetkellä, yleisesti ottaen, mutta suunta on Suomessa oikea. Miksi naiset eivät ole samassa asemassa kuin miehet? Koska historiallisesti naiset olivat käytännössä miehen omaisuutta ei-niin-kauan sitten, kuten varmasti tiedät. Naiset kyllä pärjäisivät hyvin, jos suomalalaisten miehet lakkaisivat esittämästä juuri tällaisia historiallisesti ja poliittisesti ajattelemattomia puheenvuoroja - juuri tällaisten kaikujen vuoksi sukupuolikiintiöt ja vähemmistökiintiöt ovat edelleen välttämättömiä.

Terveisin, se toinen 50% suomalaisista: naiset.

Toimituksen poiminnat

Sivut